BEŞERÎ VE SOSYAL KALKINMA ARAŞTIRMALARI
DESTEK PROGRAMI (BESKAP)

 • Türkiye uluslararası kalkınmayı bir bütün olarak ele almakta, mevcut kurum ve kuruluşları ile başta çevre ülkeler olmak üzere toplumların beşerî, siyasi ve ekonomik kalkınmasını aktif olarak desteklemektedir.
 • Başkanlığımız görev alanı çerçevesinde; tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel hususiyetlerine binaen ülkemiz ile köklü ilişkilere ve derin bağlara sahip kardeş topluluklara yönelik çalışmalar yürütmektedir.
 • İşbu destek programı ile söz konusu toplulukların beşerî ve sosyal kalkınmalarına yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacıların yapacağı ortak başvurularla akademik ağların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Bu program kapsamında yapılacak araştırmaların kardeş topluluklar, bu toplulukların bulunduğu ülkeler ve Türkiye tarafından gerçekleştirilecek politikalar için yol gösterici olması hedeflenmektedir.
 • Mevcut tamamlanmış araştırmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla da başvuru yapılabilecektir.

 • BESKAP programına bireysel başvurular kabul edilecektir. Bu kapsamda;
 • Tez aşamasındaki yüksek lisans
 • Tez aşamasındaki doktora öğrencileri
 • Doktora sonrası araştırmacılar
 • Ülkelerine dönmüş Türkiye Mezunları

başvuru yapabilecektir.

 • Başvuru sahipleri yurtdışındaki araştırmacılar ile ortaklıklar kurarak başvurabilecektir. Yurtdışındaki araştırmacılarla ortaklaşa yapılan başvurulara öncelik verilecektir. Yurtdışındaki araştırmacının hedef toplumun mensubu olması ve ilgili ülke resmi diline hâkim olması beklenmektedir.
 • Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki başvuruların tez aşamasında olması gerekmektedir.
 • Doktora sonrası başvurularda araştırmanın başlamış ve belli bir aşamaya gelmiş olması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinden araştırmadaki ilerlemelerine ilişkin rapor talep edilecektir.
 • Türkiye Bursları kapsamında hâlihazırda öğrenim gören öğrenciler bu programa başvuramazlar.
 • Dernek, vakıf vb. tüzel kişiliklerin bu programa başvuruları kabul edilmeyecektir.

Proje programı çerçevesinde Türkiye veya hedef toplulukların bulunduğu ülkeler için politika belgesi veya yol haritası oluşturan, kapsamları ve hedef kitleleri çerçevesinde özgün ve yenilikçi tez ve araştırmaların desteklenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda araştırma konuları ana başlıklar altında aşağıda sunulmaktadır:

Tarihi ve Kültürel Envanter Araştırmaları

Hedef topluluklara ilişkin sözlü tarih, kültür envanteri oluşturma çalışmaları.

Hukuk ve İnsan Hakları

Hedef toplulukların bulundukları ülkelerde karşı karşıya oldukları hukuki sorunlar, sistematik ayrımcılıklar ve olumsuz uygulamalara ilişkin araştırmalar.

Eğitim ve Anadil Hakları

Hedef toplulukların Türkçe veya Türkçe dışındaki anadil eğitim haklarına ilişkin hukuki, pedagojik veya sosyolengüistik araştırmalar. Eğitim haklarını kullanmalarına yönelik eksikliklerin tespiti ve beşerî sermaye inşasına yönelik araştırmalar.

Sivil Toplum Araştırmaları

Hedef toplulukların mevcut sivil toplum yapılanmalarını incelemek üzere kurgulanmış mevcut durum analizi, kapasite geliştirme politikalarına yönelik araştırmalar.

Medya Araştırmaları

Hedef toplulukların mevcut medya oluşumları ve ana akım medyada temsilleri hakkında mevcut durum analizi, kapasite geliştirme ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar.

Sosyolojik, Antropolojik ve Demografik Araştırmalar

Hedef topluluklara yönelik; kültür, kimlik ve aidiyet, aile ve gençlik sorunları, yaşlıların durumu, engellilerin durumu, toplumsal katılım, güncel nüfus çalışmalarına ilişkin araştırmalar.

Türkiye Mezunları

Mezunların ilgili ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına sağladığı katkıları ölçmeye yönelik araştırmalar.

 • Program kapsamına sıfırdan başlayacak araştırmalar girmemektedir. Başlamış ve belli aşamaya gelmiş araştırmaların nitelikli hale getirilmesi, basılması ve yaygınlaştırması amacıyla desteklenmesi esastır.
 • Bir araştırma projesine en fazla;
 • Yüksek Lisans 35.000 TL,
 • Doktora 50.000 TL,
 • Doktora sonrası 75.000 TL

 destek verilebilecektir.

 • Destek verilebilecek kalemler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.
 • Yurtdışı Saha Araştırmaları
  • Ulaşım ve Konaklama Giderleri
 • Bilimsel Etkinliklere Katılım
  • Katılım Ücreti
  • Ulaşım ve Konaklama Giderleri
 • Yayım Maliyetleri,
  • Tasarım Maliyeti
  • Baskı Maliyeti
  • Araştırma Sonuçlarının Yayınlanması İçin Kurulacak Web Sitesi Giderleri

 • Başvuru sahipleri yapmış oldukları veya yapmayı taahhüt ettikleri araştırmalarda;
  • Akademik yazım ve dilbilgisi kurallarına,
  • Telif haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata,
  • Genel olarak akademik etik kurallarına,

uyacaklarını taahhüt edeceklerdir.

 • Desteklenen çalışmanın YTB tarafından basılması halinde eserlerin bütün telif hakları araştırmacıların kendilerine ait olarak kalacak, YTB 5 yıl boyunca bu eserlerin basım ve yayım haklarına sahip olacaktır.
 • Desteklenen projelerde bir eser yayınlanmaması durumunda yararlanıcı Başkanlığa çalışması ile ilgili akademik bir rapor sunacaktır.
 • Araştırmacılar Türkiye’deki üniversitelerin kabul ettiği referans stillerinden birini seçebilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Adımlar;

 1. Başvuru Rehberinin İncelenmesi

Lütfen aşağıdaki başvuru rehberini indirip dikkatlice okuyunuz.

Başvuru Rehberi

 1. Başvuru İçin Sistemde Üyelik Oluşturma

Başvuru için aşağıdaki yer alan başvuru sisteminde gerekli bilgileri doldurarak üyelik oluşturunuz:

basvuru.ytb.gov.tr

 1. Başvuruyu Tamamlama

Üyelik bilgilerinizle sisteme giriş yapınız. BESKAP proje programını seçerek başvur butonuna tıklayınız. Sistemin yönlendirdiği şekilde gerekli bilgileri ve Word belgesi şeklindeki Araştırma Formunu eksiksiz doldurup sisteme yükleyiniz.

İLETİŞİM

BAŞKANLIK ADRESİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145

Telefon: +90 (312) 218 4090

Faks: +90 (312) 218 4049

E-posta: beskap@ytb.gov.tr

Website: www.ytb.gov.tr